Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với CUCKOO. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang CUCKOO đồng nghĩa với việc đồng ý vô điều kiện với các điều khoản sử dụng sau đây. CUCKOO có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, hãy hạn chế sử dụng trang web này.

Sử dụng trang web này

Nếu bạn dưới 18 tuổi nhưng trên 13 tuổi, bạn CHỈ có thể sử dụng trang web này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Thiết kế trang web và tất cả các tài liệu, bao gồm hình ảnh, văn bản, đồ họa, thông tin, hình ảnh, nội dung hiển thị trên hoặc có thể tải xuống từ trang web này là tài sản của CUCKOO hoặc được sử dụng với sự cho phép của CUCKOO và các chi nhánh.

Thông tin về giá

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin về giá trên trang web này là chính xác và hiện hành. Mặc dù nỗ lực của chúng tôi, giá cả hoặc lỗi đánh máy có thể xảy ra và cung cấp cho bạn thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. CUCKOO không thể xác nhận giá của sản phẩm cho đến khi bạn đặt hàng. 

Trong trường hợp một mặt hàng được liệt kê ở một mức giá không chính xác hoặc có thông tin không chính xác do lỗi về giá cả hoặc thông tin sản phẩm, CUCKOO sẽ có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho các mặt hàng.

Trong trường hợp một mặt hàng bị định giá sai, CUCKOO có thể, theo quyết định của chúng tôi, có thể liên hệ với bạn để hướng dẫn hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc hủy bỏ đó. Mặc dù đây là thông lệ của chúng tôi để xác nhận đơn đặt hàng qua email, nhưng việc nhận được xác nhận đơn đặt hàng qua email không cấu thành sự chấp nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận của chúng tôi về đề nghị bán sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi thông tin về giá cả và tính sẵn có mà không cần thông báo trước. CUCKOO cố gắng cung cấp cho bạn mức giá thấp nhất và hợp lý nhất.

Sản phẩm, nội dung và thông số kỹ thuật

Tất cả các tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật, sản phẩm và giá cả của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Một số trọng lượng, phép đo và mô tả tương tự là gần đúng và chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn thông tin chính xác về các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các màu áp dụng. Việc bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong trang web này tại một thời điểm cụ thể không ngụ ý hay đảm bảo rằng những sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ có sẵn bất cứ lúc nào. Bằng cách đặt hàng, bạn chấp nhận rằng các sản phẩm được đặt hàng sẽ được sử dụng hợp pháp.

- Màu sắc 

Chúng tôi nỗ lực để hiển thị màu sắc của các sản phẩm xuất hiện trên trang web một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, màu sắc thực tế bạn có thể thấy sẽ phụ thuộc vào hệ thống máy tính và màn hình của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng máy tính của bạn sẽ hiển thị chính xác các màu như vậy.

- Giao hàng

Khi bạn đặt hàng, (các) mặt hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ do người mua chỉ định miễn là địa chỉ đó tuân thủ các hạn chế vận chuyển có trên trang web này. Tất cả các giao dịch mua từ trang web này được thực hiện theo hợp đồng giao hàng.

Bản quyền thương hiệu

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả nội dung, nhãn hiệu, địa chỉ thương mại và / hoặc tài sản trí tuệ khác thuộc sở hữu, được kiểm soát bởi CUCKOO. Không có nội dung nào trên trang web này cấp hoặc được hiểu là cấp, theo ngụ ý hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào được hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Liên kết đến trang web này

Tạo hoặc duy trì bất kỳ liên kết nào từ một trang web khác đến bất kỳ trang nào của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi sẽ bị coi là bị cấm. CUCKOO chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang ngoài trang web hoặc bất kỳ liên kết trang web nào khác được liên kết đến trang web này. Bất kỳ liên kết được phép đến trang web này phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Liên kết của bên thứ ba

Đôi khi, sẽ có một trang web của bên thứ ba sẽ chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, tạo thành hoặc ngụ ý chứng thực về việc CUCKOO tài trợ hoặc giới thiệu thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. CUCKOO không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định liên kết đến bất kỳ trang web bên nào như vậy, bạn hoàn toàn chịu rủi ro.

Thông tin người dùng, đánh giá và phản hồi

Ngoài thông tin nhận dạng cá nhân, tất cả các đánh giá, nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng và các thông tin được phép tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho CUCKOO dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ được coi là không bảo mật, không độc quyền và sẽ là tài sản của CUCKOO. 

CUCKOO có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc của người dùng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm tái tạo, truyền, tiết lộ, xuất bản, phát triển, sản xuất và / hoặc tiếp thị cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào không giới hạn. CUCKOO sẽ không có nghĩa vụ giữ bí mật bất kỳ bình luận, trả cho người dùng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ bình luận nào hoặc trả lời bất kỳ bình luận nào của người dùng. Bạn đồng ý rằng mọi bình luận của bạn gửi đến trang web sẽ không vi phạm chính sách này hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng không có bình luận nào của bạn gửi đến trang web này sẽ chứa hoặc có nội dung bôi nhọ hoặc trái pháp luật, đe dọa, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, chào mời thương mại, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức nào như "Thư rác". Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc của người dùng bao gồm bất kỳ tài liệu nào chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận.