Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với CUCKOO. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang CUCKOO đồng nghĩa với việc đồng ý vô điều kiện với các điều khoản sử dụng sau đây. CUCKOO có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, hãy hạn chế sử dụng trang web này.

Sử dụng trang web này

Nếu bạn dưới 18 tuổi nhưng trên 13 tuổi, bạn CHỈ có thể sử dụng trang web này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Thiết kế trang web và tất cả các tài liệu, bao gồm hình ảnh, văn bản, đồ họa, thông tin, hình ảnh, nội dung hiển thị trên hoặc có thể tải xuống từ trang web này là tài sản của CUCKOO hoặc được sử dụng với sự cho phép của CUCKOO và các chi nhánh.

Thông tin về giá

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin về giá trên trang web này là chính xác và hiện hành. Mặc dù nỗ lực của chúng tôi, giá cả hoặc lỗi đánh máy có thể xảy ra và cung cấp cho bạn thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. CUCKOO không thể xác nhận giá của sản phẩm cho đến khi bạn đặt hàng. Trong trường hợp một mặt hàng được liệt kê ở một mức giá không chính xác hoặc có thông tin không chính xác do lỗi về giá cả hoặc thông tin sản phẩm, CUCKOO sẽ có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho các mặt hàng. Trong trường hợp một mặt hàng bị định giá sai, CUCKOO có thể, theo quyết định của chúng tôi, có thể liên hệ với bạn để hướng dẫn hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc hủy bỏ đó. Mặc dù đây là thông lệ của chúng tôi để xác nhận đơn đặt hàng qua email, nhưng việc nhận được xác nhận đơn đặt hàng qua email không cấu thành sự chấp nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận của chúng tôi về đề nghị bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi thông tin về giá cả và tính sẵn có mà không cần thông báo trước. CUCKOO cố gắng cung cấp cho bạn mức giá thấp nhất và hợp lý nhất.

Đơn đặt hàng

Trong khi đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân sau của bạn trên mẫu đăng ký của chúng tôi: họ tên, địa chỉ thanh toán / giao hàng, số điện thoại, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu, thẻ tín dụng và số thẻ tín dụng. Đây là thông tin chúng tôi cần để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Số điện thoại của bạn được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký hoặc đặt hàng, để chúng tôi có thể sử dụng số này để liên hệ với bạn về đơn đặt hàng nếu chúng tôi cần. Thông tin thanh toán của bạn cũng được sử dụng để đảm bảo rằng đúng người được tính phí cho hàng hóa được đặt hàng.

Đệ trình cookie

Cookies là những mẩu thông tin điện tử nhỏ mà một trang web có thể chuyển vào ổ cứng của bạn để lưu giữ thông tin về chuyến thăm của bạn. Việc sử dụng cookie là tiêu chuẩn trên Internet và nhiều trang web. Tại CUCKOO, chúng tôi sử dụng cookie như một công cụ để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến của bạn và đánh giá các nỗ lực của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn, hợp lý hơn. Ví dụ: cookie có thể được sử dụng để nhận ra bạn là khách hàng lặp lại mỗi lần bạn truy cập trang web của chúng tôi; nó cho phép chúng tôi truy xuất lịch sử đặt hàng và thông tin cá nhân của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi khi bạn mua sắm. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ các mặt hàng trong giỏ hàng giữa các lần truy cập và duy trì lịch sự kiện đặc biệt và sổ địa chỉ của riêng bạn. Một cookie khác cho chúng tôi biết những trang bạn truy cập cũng như các mẫu tìm kiếm, mua sắm và tìm kiếm của bạn. Điều này cho phép chúng tôi xác định các cách để tùy chỉnh môi trường mua sắm trực tuyến của chúng tôi theo sở thích của khách hàng.

Bạn có tùy chọn từ chối cookie bằng cách tắt chúng trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie, bạn không thể đặt hoặc theo dõi đơn hàng (xem phần Trợ giúp trong trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn về cách tắt cookie). Nếu bạn chọn tắt cookie và không thể đặt hàng trên trang web của chúng tôi; bạn luôn có thể đặt hàng qua điện thoại với Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn gửi trên trang web của chúng tôi. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của CUCKOO và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Tiết lộ cho cơ quan chức năng

CUCKOO hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật làm việc để xác định những người có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho hoạt động bất hợp pháp. Theo đó, chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin cho các cơ quan chính phủ hoặc quan chức hợp pháp trong một số trường hợp vì chúng tôi, theo quyết định của mình, tin rằng cần thiết hoặc phù hợp, liên quan đến một cuộc điều tra về gian lận hoặc hoạt động khác là bất hợp pháp hoặc có thể khiến chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý.

Mua sắm an toàn bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng và thu thập thông tin từ bạn bởi CUCKOO. Mọi sửa đổi hoặc thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi để người dùng được thông báo về những thông tin chúng tôi thu thập, cách sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, được tiết lộ.

Truy cập thông tin nhận dạng cá nhân

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không còn muốn dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể sửa, cập nhật, xóa hoặc hủy kích hoạt bằng cách thay đổi trên trang thông tin thành viên của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc thư bưu điện theo thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới.

Sự đồng ý của bạn

CUCKOO muốn đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ trải qua trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và ít rủi ro nhất có thể và chúng tôi muốn bạn có nhiều niềm tin vào bảo mật giao dịch của mình như bạn làm với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tới bây giờ, chúng tôi đã thực hiện một số chương trình để đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái và hài lòng khi mua sản phẩm của chúng tôi.