Products Your kitchen is shining bright with CUCKOO

Customer Service

World Wide Cuckoo Service Locations
World Wide Cuckoo Service Locations Map Los Angeles New York Vencouver Toronto Hanoi Da Nang Ho Chi Minh Vinh Moscow Sydney1 Melbourne Auckland1 Auckland2 JAKARTA
Quốc Gia
USA
Thành phố
LA
Địa chỉ
700 JACKSON ST. LOS ANGELES, CA 90012
Tel
213-687-9828
Fax
213-687-7435
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM09:00~PM6:00 (Public Holiday Exc)
Bình Luận
Dịch Vụ Bảo Hành Chấp Nhận cho các sản phẩm mua tại Hàn Quốc.
(Phí dịch vụ có thể phát sinh, vui lòng xem chính sách bảo hành nước ngoài trước khi yêu cầu dịch vụ)
Quốc Gia
USA
Thành phố
NEW YORK
Địa chỉ
129-04 TH 14th Avenue Collegepoint 11356
Tel
718-888-9144
Fax
718-888-0983
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM09:00~PM6:00 (Public Holiday Exc)
Bình Luận
Dịch Vụ Bảo Hành Chấp Nhận cho các sản phẩm mua tại Hàn Quốc.
(Phí dịch vụ có thể phát sinh, vui lòng xem chính sách bảo hành nước ngoài trước khi yêu cầu dịch vụ)
Quốc Gia
CANADA
Thành phố
VANCOUVER
Địa chỉ
945 Lougheed hwy Coquitlam BC Canada V3k 3T4
Tel
604-540-1004 / 604-523-1004
Fax
604-525-0007
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM09:00~PM6:00 (Public Holiday Exc)
Bình Luận
Dịch Vụ Bảo Hành Chấp Nhận cho các sản phẩm mua tại Hàn Quốc.
(Phí dịch vụ có thể phát sinh, vui lòng xem chính sách bảo hành nước ngoài trước khi yêu cầu dịch vụ)
Quốc Gia
CANADA
Thành phố
TORONTO
Địa chỉ
#D8-7398 YONGE STREET THORNHILL ONTARIO CANADA L4J 8J2
Tel
905-707-8224 / 416-878-4561
Fax
905-707-5321
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM09:00~PM6:00 (Public Holiday Exc)
Bình Luận
Dịch Vụ Bảo Hành Chấp Nhận cho các sản phẩm mua tại Hàn Quốc.
(Phí dịch vụ có thể phát sinh, vui lòng xem chính sách bảo hành nước ngoài trước khi yêu cầu dịch vụ)
Quốc Gia
VIETNAM
Thành phố
Hanoi
Địa chỉ
3, Lane 1, Phan Dinh Giot Street, Thanh Xuan, Hanoi
Tel
+84 (0)4 3868 7427
Ngôn Nữ
VIETNAMESE
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM08:00~PM5:00 (National Holiday Exc)
Nation
VIETNAM
City
Hanoi
Address
NO.54, Nguyen Thi Dinh, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi
Tel
+84 (0)4 3868 7427
Language
VIETNAMESE, KOREAN
Working Hours
AM 10:00 ~ PM20:00 (Close on Tuesday)
Remark
Warranty for Korean local purchased products
Quốc Gia
VIETNAM
Thành phố
Da Nang
Địa chỉ
78 Truong Chi Cuong str., Hai Chau Dist., Danang
Tel
+84 (0)23 63626880
Ngôn Nữ
VIETNAMESE
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM08:00~PM5:00 (National Holiday Exc)
Quốc Gia
VIETNAM
Thành phố
Ho Chi Minh
Địa chỉ
83-83A Ly Chieu Hoang, ward 10, District 6, Ho Chi Minh city
Tel
+84 (0)8 3505 7027
Ngôn Nữ
VIETNAMESE
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM08:00~PM5:00 (National Holiday Exc)
Nation
VIETNAM
City
Ho Chi Minh
Address
No. 338, Dang Duc Thuat Street, Riverpark Residence, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
Tel
+84 (0)86 658 3399
Language
VIETNAMESE, KOREAN
Working Hours
AM 10:00 ~ PM20:00 (Close on Tuesday)
Remark
Warranty for Korean local purchased products
Quốc Gia
VIETNAM
Thành phố
Vinh
Địa chỉ
15 A Dinh Bat Tuy street - Truong Thi - Vinh city - Nghe An province
Tel
+84 (0)917 495 798
Ngôn Nữ
VIETNAMESE
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM08:00~PM5:00 (National Holiday Exc)
Quốc Gia
RUSSIA
Thành phố
MOSCOW
Địa chỉ
OFFICE 5, VAVILOVA STR., 83, MOSCOW, 117335, RUSSIA
Tel
7-095-775-2523
Fax
7-095-775-2524
Ngôn Nữ
KOREAN, RUSSIAN
Giờ Làm Việc
Mon~Sat: AM09:30~PM5:00
Quốc Gia
Australia
Thành phố
Sydney
Địa chỉ
27 Unara Lane Campsie NSW 2194
Tel
61-2-9787-3900
Fax
61-2-9787-3988
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Sat: AM09:30~PM5:00
Quốc Gia
Australia
Thành phố
Melbourne
Địa chỉ
15 Meriton Place Clayton VIC 3169
Tel
61-3-8510-2146
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon~Sat:AM9:30~PM5:00
Quốc Gia
New Zealand
Thành phố
Auckland
Địa chỉ
2/48 Ellice Road, Glenfield, Auckland
Tel
64-9-444-9114
Fax
64-9-444-9115
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH, CHINESE
Giờ Làm Việc
Mon~Fri: AM10:00~PM5:00
Quốc Gia
New Zealand
Thành phố
Auckland
Địa chỉ
45 Trias Road, Totara Vale, Northshore, 0629, Auckland. / 14 Aclare pl. East tamaki, Auckland.
Tel
+64 (0)27 277 6337 / +64 (0)9 273 0700
Ngôn Nữ
KOREAN, ENGLISH
Giờ Làm Việc
Mon-Fri: 09:00-17:00
Nation
INDONESIA
City
JAKARTA
Address
MGH Bldg 3F Jl Senayan No 43 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan Indonesia
Tel
+62 (0)21 722 2214
Language
KOREAN, INDONESIAN
Working Hours
Mon~Fri: AM08:30~PM5:00 / Sat: AM08:30~PM3:00
Nation
Australia
City
Melbourne
Address
15 Meriton Place Clayton South VIC 3169
Tel
+61 3 8510 2146
Language
KOREAN, ENGLISH
Working Hours
Mon~Sat AM9:00~PM5:00